✍ يہ شبایـــــے تو زندگے هست ڪہ وقتے دفتر خاطرات زندگيتو ورق ميزنے به چيزایـــــے ميرسے ڪہ نميدونے تقديرت بوده يا تقصيرت... به ادمايـــــے ميرسے ڪہ نميدونے دردن يا همدرد... به لحظہ هايـــــے ميرسے ڪہ هضمش واسہ دل ڪوچیڪت سختہ و بہ دردايـــــے ميرسے ڪہ براے سن و سالت بزرگہ... به ارزوهایـــــے ڪہ توهم شد... روياهايـــــے ڪہ گذشت.... بہ چیزایـــــے ڪہ حقت بود اما شد توقع... و زخمهايـــــے ڪہ با نمــــــــــــــــــــڪ روزگــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار اغشتہ شد..... و احساسے ڪہ ديگران اشتباه مے نامند... و دست آخر دنيایـــــے ڪہ بهت پشت ڪرده...... وبازهم انتهاے دفتر خودت ميمانے.... و زخمهــــــــــايـــــے ڪہ روزگــــــــــــــــــــــــــــــــــار پشت هم ميزند... و سڪوت هم دواے دردش نيست... كــــــــــــــــــــاش دنیــــــــــــــــــــا مهربــــــــــــــــــــان تــــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــــودے...♡ وکاش ادمها بامعرفت بودن ک نیستن کاش...

سه شنبه 28 دی 1395 × 21:42 × мσηαяcн ×

 سخت ترین کار دنیا ترک کردن کسیه که با تمام وجودت دوسش داری.....

اگه نباشم حالت خوبه...تو این دنیا هیچی مهم تر از اینکه حال تو خوب باشه واسم نیست

تا ابد دوست دارم...همیشه تو قلبم میمونی

خدافظ زندگیم

Image result for ‫ببخشید که اذیتت کردم‬‎

سه شنبه 28 دی 1395 × 11:52 × мσηαяcн ×

 Image result for ‫مرد من‬‎

دو شنبه 27 دی 1395 × 22:44 × мσηαяcн ×

 

وقتے قلبے را عاشـــــق کردے! 
وقتے وجودے را وابستــــه کردے 
وقتے نفس هــاے یکـــــ نفــــر را به نـــام خودتــــ زدے! 
وقتے جــان کسے را به نفس هاے خودت گره زدے 
وقتے احساسے را در کسے روشن کردے 
وقتے قلب کسے را صاحب شدے 
وقتے گفتے؛ ازجونــــم؛ بیشتر دوســـ ش دارے 
فقط...
امانت دار خوبے باش 
تنـــهایـــش نگـــــذار 
ترکش نکـــــن 
به او خیانتــــــ نکــــن 
اگر بروے ...اگر ترکش کنے چه با خداحافظے چه بے خداحافظے او میمیــــــرد...
نـــه اینکه نفـــ س هایــــش قطـــع و تنش سرد شود نـــه!
احساسش میمیــــرد و هر عاشقے میداند مرگ احساســــ دردناک تریــــــن مرگـــــــــ دنیاستـــــــــ...

پنج شنبه 23 دی 1395 × 21:16 × мσηαяcн ×

 

 

 

 

چهار شنبه 22 دی 1395 × 11:39 × мσηαяcн ×

 

سه شنبه 21 دی 1395 × 12:10 × мσηαяcн ×

 عاشقی بیش از هر چیز سادگی می خواهد دل می خواهد، باور می خواه

د باور اینکه تا "او " ی زندگیت هست تو هم باید باشی..!

عاشقی بیش از هر چیز سادگی می خواهد دل می خواهد، باور می خواهد باور اینکه تا

جمعه 17 دی 1395 × 12:33 × мσηαяcн ×

 وقتے کـﮧ سرت شلوغـﮧ


وقتے کـﮧ בارے פֿوش مےگذرونـے


اوטּ موقع اگـﮧ بـﮧ یـاבش بوבے


בوســــت בاشتنـت رو نـشــــوטּ בاבے


وگرنــﮧ همـﮧ تو تـنهایـےشوטּ


בنـبال یــﮧ همـבم مے گرבטּ...

چهار شنبه 15 دی 1395 × 11:3 × мσηαяcн ×

 اس ام اس

چهار شنبه 15 دی 1395 × 10:54 × мσηαяcн ×

 

دو شنبه 13 دی 1395 × 11:41 × мσηαяcн ×

 

دو شنبه 13 دی 1395 × 11:39 × мσηαяcн ×

 

دو شنبه 13 دی 1395 × 11:37 × мσηαяcн ×

 

دو شنبه 13 دی 1395 × 11:27 × мσηαяcн ×

 

دو شنبه 13 دی 1395 × 11:7 × мσηαяcн ×

 

شنبه 11 دی 1395 × 17:5 × мσηαяcн ×

 فــهـمـیـدטּ یـڪـــ زטּ سخـت نیــسـت

زטּ سـراسـر نـــاز اســت و نـیــاز ...

حـرفـهـایـش ، گـریـﮧ هـا و خـنـده هـایـش

تنــهـا بـراے مـــَــردش اسـت ...

او عــشـق مــے خـواهـد و آغــوش ،

سـیـنـﮧ اے مـردانـﮧ ،

شــانـﮧ اے بـراے تـڪـیـﮧ دادטּ

شنبه 11 دی 1395 × 10:42 × мσηαяcн ×

 عشق اگر عشق باشد:

هم خنده هایت را دوست دارد ، هم گریه هایت را......

هم شادی ات را دوست دارد ، هم غــــــم هایت را.......

هم لحظه های شادابی ات را میپسندد ، هم روز های بی حوصلگی ات را........

هم دقایق پر از دحامت را همراهی میکند ، هم دقایق تنهایی ات را.....

عشق اگر عشــــــــق باشد،

هم زیبایی هایت را دوست دارد ، هم اخم هایت را در روز های تلخی ......

هم سلامتت را می پسندد ، هم روز های گرفتاری و بیماری همراهی ات میکنی......

عشق اگر عشــــــــــــــــــق باشد ،

با یـــــــک اتفاق ،

تو را تعویض نمی کند ،

همراهی ات میکند تا بهبود یابی.....

عشــــــــق اگر عشق باشد ،

هر ثانیه دستانشــــــــــ در دستانـــــــ تـــوست ،

در سختـــــــــــی و اسانــــــــــی ......

تاابــــــــــــد

 

اس ام اس 

سه شنبه 7 دی 1395 × 18:3 × мσηαяcн ×

 

دو شنبه 6 دی 1395 × 19:47 × мσηαяcн ×

  مرد و زن ندارد

به نقطه ی ما شدن که رسیدی

شور انگیز ترین باش برای عاشقانه هایت

میان مردمان شهر فریاد زن “دوستت دارم”

و اگر کسی چشم غره ایی رفت

تنها دعایش کن تا عاشق شود ، همین !

یک شنبه 5 دی 1395 × 19:2 × мσηαяcн ×

 کَــسـﮯ کــہ واقــعا تــو رآ בوســت בآرב
بـــہ ســآز آرام بـــوבنـــت ڪفآیـــت مــــ✗ـﮯ ڪـنـב
و هــرگـز از تــــو نمــــ✗ـﮯ خـــوآهــבـ
 رقــآصـــہ سآزهآیـــش بآشــ✗ـﮯ…!

یک شنبه 5 دی 1395 × 14:51 × мσηαяcн ×

 

شنبه 4 دی 1395 × 17:46 × мσηαяcн ×

 دلم تنگه....

سه شنبه 30 آذر 1395 × 17:27 × мσηαяcн ×

 هعی..

سه شنبه 30 آذر 1395 × 17:15 × мσηαяcн ×

 بعضــے ٰحَقايٍْقـْ

خِيلے ٰسادَســــْ

وَلے ٰدَرْکِشــْ

خيلے ٰپيچيــــــــدهه و سَختهـ!

مِثْلــْ کِنارْ اومــــدن

با جُمْلهـ

✌خبــْـــ.

ٰدوسْتِتـْــ.ٰ

ندارهـ.

ٰديگه.ٰ

مَگهـ.ٰ

زورهــ؟

یک شنبه 28 آذر 1395 × 16:55 × мσηαяcн ×

 امشب مردونه دلم شکست

شنبه 27 آذر 1395 × 11:54 × мσηαяcн ×

  دلم شکست

شنبه 27 آذر 1395 × 11:50 × мσηαяcн ×

 #عکس-عاشقانه-نوشته

پنج شنبه 25 آذر 1395 × 14:50 × мσηαяcн ×

 #عکس-عاشقانه-نوشته

پنج شنبه 25 آذر 1395 × 11:5 × мσηαяcн ×

 خستم

چهار شنبه 24 آذر 1395 × 17:2 × мσηαяcн ×

 لباس گرم نمی‌خواهد این پاییز سرد تو هستی دلم قرص است....

لباس گرم نمی‌خواهد این پاییز سرد تو هستی دلم قرص است....

دو شنبه 22 آذر 1395 × 18:16 × мσηαяcн ×

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد